GEGRÜNDET 1927
METROPOLIS, MITTWOCH, 19. JUNI 2024
98. JAHRGANG
Thea von Harbou speaks

In 1933 Thea von Harbou, author of Metropolis and then wife of Fritz Lang, visited the Netherlands. She was invited by DLS Film Holland - the Dutch department of the Deutsches Lichtspiel-Syndikat - and the Apollo Theater in The Hague to introduce her new movie Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin. She arrived by train in The Hague on February 16th 1933 and spoke to the press. The same evening her words could be heard in the Dutch cinema newsreels. A few months later Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin would be banned in Germany.

Von Harbou speaks about 40 seconds into the video below. Thanks to Aitam Bar-Sagi of the Film Music Museum for restoring the footage to the orignal 24 FPS and cleaning up the audiotrack.Transcription (German/Dutch)

NOTE: the automatic translation doesn't work well with the German transcription below because the rest of the page is in Dutch. Please copy and paste it separately to Google Translate.

"Meine Damen und Herren, es tut mir unendlich leid, dass ich ihnen nicht in ihrer eigenen Sprache sagen kann, wie sehr ich mich freue, in Holland zu sein. Ich bin der liebenswürdigen Einladung des DLS Holland und des Apollo-Theaters umso lieber gefolgt, als ich Holland ja schon von früher her kenne und liebe. Ich weiß nicht ob ich ihnen aus früheren Werken her bekannt bin. Und man hat mich streng aufgefordert, ihnen zu erzählen, dass ich früher Die Nibelungen geschrieben habe - das heißt nicht das alte schöne Lied, sondern den Film - Frau im Mond, Metropolis und viele andere noch. Aber gerade Metropolis ist in Holland in einer so wunderbaren Übersetzung erschienen, dass ich denen, die es getan haben, noch jetzt dafür danken möchte."

"Nun soll ich ihnen jetzt einen meiner letzte Filme zeigen: Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin. Über den Film selbst brauche ich ihnen nichts zu sagen, weil er, wie ich hoffe, für sich selbst sprechen wird. Ich bitte sie aber, nehmen sie ihn so freundlich auf wie ich selbst bei ihnen aufgenommen worden bin. Und erlauben sie mir, da ich leider kaum ein Wort Holländisch spreche, wenigstens ein paar Worte zu sagen, die ich hier aus vollem Herzen gelernt habe:
Dank u wel mijn lief Holland."

Het Vaderland
1933-02-14

APOLLO THEATER
Spuistr. 19
Tel. 117260

DONDERDAGAVOND 8 UUR PRECIES ÉÉN BUITENGEWONE GALAVOORSTELLING van een der meest opzienbarende Filmwerken van de laatste tijd:
Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin

MEVROUW THEA VON HARBOU die het manuscript voor dat filmwerk schreef, zal die avond PERSOONLIJK aanwezig zijn, om een inleidend woord hierbij te spreken.

Voor deze Gala-voorstelling zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar tegen de prijs van f 1.- en f 1.50 per plaats.

TOEGANG VOOR PERSONEN BOVEN 18 JAAR

Plaatsbespr. dagel. aan de kassa v. 10—4 uur. Op DONDERDAGAVOND vervallen dus de 2 avondvoorstellingen van 7 en 9 uur en komt daarvoor één galavoorstelling om 8 uur precies. Dit geldt dus alléén voor donderdagavond.

Het Vaderland
1933-02-15

Filmnieuws

HET BEZOEK VAN THEA VON HARBOU.

De directie van het Apollo-Theater verzoekt mede te delen, dat morgenmiddag half vijf in het Hotel des Indes een thee zal worden aangeboden aan journalisten en Nederlandse persvertegenwoordigers, naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Thea von Harbou, voorzitster van een Duitse journalistenvereniging die in genoemd theater de film Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin komt toelichten.

Het Vaderland
1933-02-16

MEVR. THEA VON HARBOU AANGEKOMEN.

Mevrouw Thea von Harbou, de bekende Duitse schrijfster, die zoals gemeld is, hier ter stede persoonlijk de film "Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin" welke in het Apollo-Theater wordt vertoond, komt toelichten, is hedenmorgen met de trein 9.56 uur aan het Station Staatsspoor aangekomen. Op het perron waren vele belangstellenden bijeengekomen. Ter begroeting was o.m. aanwezig Mevr. Cohen-Barnstijn, namens de directie van het Apollo-Theater. Zij bood Mevr. von Harbou een boeket rozen aan. Ook de directie van het Hotel des Indes, waar Mevr. von Harbou haar intrek neemt, had een bloemenhulde gezonden.

Mevr. von Harbou heeft enige woorden voor de geluidsfilm gesproken.

Het Vaderland
1933-02-17

FILMNIEUWS

BEZOEK VAN THEA VON HARBOU.

Thea von Harbou, de bekende scenarioschrijfster van Die Nibelungen, Metropolis, Die Frau im Mond, Spione, enz. enz., de echtgenote en medewerkster van de regisseur Fritz Lang, heeft gisteren onze stad met een bezoek vereerd. Zij kwam om circa tien uur met de Berlijnse trein en werd aan het S.S.-station op de welbekende manier ontvangen met persfotografen en bloemen en met de microfoons van Orion-Profilti en van Polygoon, die nog diezelfde avond hun gave resultaten op het doek lieten zien en horen.

Mevrouw von Harbou ontwikkelde een grote energie, gezien het feit, dat zij nog door de griep gegrepen was en de reis naar hier aanvaard had in het gezelschap van een verpleegster. Men trok onmiddellijk naar Scheveningen, om de zonneschijn aan zee te genieten.

's Middags werd een pers-thee in Hotel des Indes gegeven. Hier werd Frau von Harbou verwelkomd door mej. Emmy Belinfante, secretaresse der Haagse Journalisten Vereniging, die er op wees, hoe het in de film Aus dem Tagebuch einer Frauenaerztin behandelde probleem bijzonder klemmend is geworden.

Mevrouw von Harbou antwoordde met een woord van dank voor deze woorden en vertelde, hoe zij vroeger reeds ons land bezocht had en welke prettige herinneringen zij daaraan bezat. Vervolgens was er gelegenheid tot vragen stellen.

's Avonds was er een speciale voorstelling in het Apollo-Theater. Na een voorprogramma nam de directeur van het theater, de heer I. Cohen Barnstijn, het woord, heette zijn gast hartelijk welkom en bood haar bloemen aan, waarna mevrouw von Harbou met enkele welgekozen woorden de film inleidde. Twee motto's had zij voor deze film gekozen: "door medelijden wetend" en: "het eerste recht van het kind is: welkom te zijn".

Daarna kwam de film zelf aan de beurt. Voor de bespreking van deze film, die zonder twijfel grote indruk op de toeschouwers maakte en die tenslotte een nadrukkelijk applaus verwierf, zie men onze filmrubriek van zaterdagavond

2012-08-14

Het Vaderland, 1933-02-14
Het Vaderland, 1933-02-15
Het Vaderland, 1933-02-16
Het Vaderland, 1933-02-17
Hauptredaktion - Neuer Turm Babel - Metropolis