GEGRÜNDET 1927
METROPOLIS, DONNERSTAG, 18. JULI 2024
98. JAHRGANG
Dutch Newspaper Advertisements for Metropolis 1927

Most Dutch theaters screened metropolis in two parts and on different dates, because of its "colossal length". The first part was called either "The modern Babylon" or "Metropolis" and the second part "The False Maria".

Nieuwe Rotterdamsche Courant 1927-02-24

Luxortheater, Kruiskade 30, Telef. 8746.
Teneinde een ieder in de gelegenheid te stellen het eerste gedeelte van het imposante schouwspel Metropolis nog te zien, hebben wij besloten dit groots meesterwerk voor slecht enige dagen te prolongeren.
Metropolis, het evenement van de filmkunst, moet ieder weldenkend mens komen zien. Het is het "summum" van de filmtechniek.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1927-03-01

Luxortheater, Kruiskade 30, Telef. 8746.
Vanaf woensdag 2 maart het tweede en laatste deel van het imposante schouwspel Metropolis. (De valse Maria.) U.F.A. Film.
Het tweede gedeelte is het belangrijkste en meest sensationele deel. Het geeft u weer:
De rol van de valse Maria.
De grote opstand van de arbeiders.
De verwoesting van de onderstad.
De verdorven vrouw viert hoogtij.
Dwaze mannen betalen dit met hun leven.
De valse Maria op de brandstapel.
Tot slot: Hersenen en arbeid verzoend door het hart.
Dit grootste wonder van de filmtechniek moet iedereen gaan zien.
Het Vaderland 1927-03-02

Asta, Tel: 16200.
Donderdagavond laatste voorstelling van het eerste deel: "Het moderne Babylon."
Metropolis
Vanaf vrijdag 4 maart het tweede en laatste deel van het imposante schouwspel Metropolis. ("De valse Maria.")
Donderdagmorgen 10 uur begint de plaatsbespreking voor vrijdag.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1927-03-08

Luxor Theater.
Onherroepelijk tot en met donderdag Metropolis tweede deel.
Leeuwarder Courant 1927-05-12

Bioscoop
Het nieuwe programma van vrijdag a.s. af:
Cinema Palace
Het meesterwerk van Fritz Lang.
Metropolis
Lees onze speciale advertentie!

Metropolis gaat vanaf vrijdag tot en met donderdag in de Cinema Palace.
De veelbesproken en beschreven meesterschepping van de beroemde Duitse regisseur Fritz Lang, die zich door zijn verschillende werken een wereldreputatie heeft verworven, waarvan hier ter stede "De Nibelungen" het meest bekend is.
Metropolis wordt in afwijking met vele andere plaatsen in één avond vertoond en wij zijn genoodzaakt, door de kolossale lengte van de film precies 8 uur aan te vangen.
Zondag slechts 2 voorstellingen. De eerste vangt aan precies 3¼ en de tweede 8 uur. Wij kunnen onze bezoekers daarom niet genoeg aanraden hun plaatsbewijzen vooraf te laten halen en zo nodig te bespreken. Hiervoor bestaat gedurende de gehele dag gelegenheid in het sigarenmagazijn D. Ebbens, Wirdumerdijk 3. Telef. 1277.
Prijzen van de plaatsen zijn, met belasting inbegrepen: loge f 1,20. 1e rang f 0,84. 2e rang f 0,48.
N.B. Deze film word alleen deze week vertoond en kan niet geprolongeerd worden!
Heldersche Courant 1927-06-09

Vrijdag 17 juni vertonen wij de miljoenenfilm van de UFA Metropolis. Deze film is in geheel Nederland vertoond als ... in 2 weken. Helder zal echter de eerste plaats zijn waar dit meesterwerk in één voorstelling wordt gegeven.
De eerste afdeling getiteld: Metropolis wordt gegeven voor de pauze en de tweede afdeling getiteld: De valse Maria na de pauze.
Bespreek uw plaatsen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1927-09-22

Ooster Theater.
Programma van 23-29 september. Deze week de geweldige film Metropolis.
De grootste film die ooit vervaardigd is. Het publiek leeft met deze film mee. Grootse tonelen komen hierin voor. Duizenden medespelenden. De meest ontroerende film ooit gemaakt.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 1927-09-29

Ooster Theater.
Programma van 30 september to 6 oktober.
Duizenden hebben ons theater deze week bezocht voor de eerste serie, deze week het 2e gedeelte Metropolis II. (De valse Maria.)
De valse Maria stookt in razende bewoordingen de arbeiders op, de machines te verwoesten. Geen steen mag meer op de andere blijven. Het 2e gedeelte is buitengewoon spannend van inhoud.

2008-08-23

NRC 1927-02-24
NRC 1927-03-01
HET VADERLAND 1927-03-02
NRC 1927-03-08
Leeuwarder Courant 1927-05-12
Helderse Courant 1927-06-09
NRC 1927-09-22
NRC 1927-09-29
Hauptredaktion - Neuer Turm Babel - Metropolis